Ngày 15.06.2024 - 08:30 Hội thảo

Ngày 15.06.2024 - 08:30 Hội thảo

2500+
Sinh viu00ean chu1ecdn Kent
Khi bu01b0u1edbc vu00e0o KENT, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tu1ef1 hu00e0o vu1ec1 lu1ef1a chu1ecdn u0111u00fang u0111u1eafn cu1ee7a mu00ecnh. Bu1ea1n su1ebd u0111u01b0u1ee3c hu1ecdc mu00f4i tru01b0u1eddng thu1ef1c hu00e0nh chuu1ea9n Quu1ed1c tu1ebf u0111u1ec3 tu1ef1 tin lu00e0m viu1ec7c tru00ean tou00e0n thu1ebf giu1edbi.
200+
Doanh nghiu1ec7p u0111u1ed1i tu00e1c
Sinh viu00ean tu1ed1t nghiu1ec7p cu00f3 viu1ec7c lu00e0m u1ed5n u0111u1ecbnh, thu nhu1eadp tu1ed1t
80%
Thu1eddi gian thu1ef1c hu00e0nh
Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc thu1ef1c tu1ebf qua du1ef1 u00e1n, khu00f4ng lu00fd thuyu1ebft su00e1o ru1ed7ng
10+
Ngu00e0nh hu1ecdc xu thu1ebf
Ngu00e0nh hu1ecdc u0111a du1ea1ng, bu00e1m su00e1t nhu cu1ea7u tuyu1ec3n du1ee5ng cu1ee7a doanh nghiu1ec7p
Nhu1eadn bu1eb1ng cu1eed nhu00e2n thu1ef1c hu00e0nh chu00ednh quy
Hu1ecdc phu00ed u01b0u u0111u00e3i
Ngu00e0nh hu1ecdc u0111a du1ea1ng, bu00e1m su00e1t nhu cu1ea7u tuyu1ec3n du1ee5ng cu1ee7a doanh nghiu1ec7p
Giu1ea3ng viu00ean tu nghiu1ec7p tu1eeb nu01b0u1edbc ngou00e0i giu1ecfi chuyu00ean mu00f4n, giu00e0u kinh nghiu1ec7m
Sinh viu00ean tu1ed1t nghiu1ec7p du1ec5 du00e0ng cu00f3 viu1ec7c lu00e0m u1ed5n u0111u1ecbnh, thu nhu1eadp tu1ed1t
Phu01b0u01a1ng phu00e1p hu1ecdc thu1ef1c tu1ebf qua du1ef1 u00e1n, khu00f4ng lu00fd thuyu1ebft su00e1o ru1ed7ng
Cu01a1 su1edf vu1eadt chu1ea5t hiu1ec7n u0111u1ea1i, thu1eddi gian hu1ecdc chu1ec9 2.5 nu0103m
DANH Su00c1CH NGu00c0NH u0110u00c0O Tu1ea0O
Hu01b0u1edbng du1eabn nhu1eadp hu1ecdc online
Chu1ec9 vu1edbi 4 bu01b0u1edbc

Đến với Kent International College, các bạn sinh viên, những tân Cử nhân thực hành thế kỷ 21 sẽ được trải nghiệm một môi trường học tập hiện đại theo tiêu chuẩn Quốc tế với những yếu tố vượt trội về chất lượng giảng dạy, chương trình hỗ trợ sinh viên và các hoạt động ngoại khóa.

logo
Hỗ trợ
0888.111.818
tuyensinh@kent.edu.vn