Phiếu đăng ký xét tuyển trực tuyến
Application form
Thông tin thí sinh / PERSONAL INFORMATION
Họ tên thí sinh / Fullname

(Ghi theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
Giới tính / Gender
Nam / Male Nữ / Female
Ngày sinh / Date of birth
Nơi sinh / Place of birth
Tôn giáo / Religion
Dân tộc / Ethnic group
Số CMND / CCCD / ID Number
Quốc tịch / Nationally
Địa chỉ thường trú / Permanent address
Tỉnh / Thành phố / City
Quận / Huyện / District
Phường / Xã / Ward
Địa chỉ liên lạc / Contact address
Số điện thoại / Phone number
Email

(Nhà trường sẽ gửi mã hồ sơ qua email này)
Trường THPT / High school
Năm tốt nghiệp / Graduation year
Tỉnh / Thành phố / City
Địa chỉ nhận giấy báo / Address to receive notices
Họ tên phụ huynh / Parents fullname
Số điện thoại phụ huynh / Parents phone number

(Trường hợp không liên lạc được với thí sinh, nhà trường sẽ liên lạc qua số điện thoại này)
Thông tin xét tuyển / Recruitment INFORMATION
Phương thức xét tuyển
Hệ đào tạo
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 1
Toán
Vật lý
Hóa học
Anh văn
Lịch sử
Địa lý
Ngữ văn
GDCD
Tổng số của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến
Stt Khối Tổng điểm Khối đ.ký
1 A00: Toán, Vật lý, Hóa học {this.form.khoi1}
2 A01: Toán, Vật lý, Anh văn {this.form.khoi2}
3 D01: Ngữ văn, Toán, Anh văn {this.form.khoi3}
4 C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý {this.form.khoi4}
Gửi hồ sơ