Truyền thông đa phương tiện

Mã chương trình: KAMUN1801

Cơ sở: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian: 3 năm

Bằng cấp: Bằng Cử nhân thực hành của NCFE (Anh Quốc)
và của Kent Việt Nam

Chuyên ngành: Truyền Thông Đa Phương Tiện

Hình thức: Chính Quy

KIC cung cấp một chương trình năng động và có tính cạnh tranh nhằm phát triển khả năng tư duy độc lập và sáng tạo trong lĩnh vực phim kỹ thuật sốcho sinh viên. Hoàn thành chương trình, sinh viên không chỉ vận dụng kiến thức để làm việc hiệu quả mà còn có thể có được một nền tảng vững chắc để học lên những bậc cao hơn.  Cụ thể hơn, chương trình giúp:

  • 1. Sinh viên có sự hiểu biết và khả năng phân tích về tầm quan trọng của phương tiện truyền thông kỹ thuật số và làm phim cùng với các kỹ năng khác như làm việc nhóm, giao tiếp và ứng dụng vào thực tế.
  • 2. Cung cấp cho sinh viên khả năng, năng lực và kỹ năng cần thiết để hiểu và đánh giá việc làm phim kỹ thuật số cũng như các văn bản phim (film texts).
  • 3. Sinh viên phát triển các kỹ năng trí tuệ, bao gồm hiểu các khái niệm, lý thuyết, phân tích, phê bình, đánh giá và tự phản ánh về nhiều chủ đề.
  • 4. Sinh viên phát triển các kỹ năng thực hành liên quan đến sản xuất phim và truyền hình: bao gồm các kỹ năng nghiên cứu cơ bản, phát triển ý tưởng, viết đề xuất, viết và lên kịch bản (script writing & storyboarding), hoạt động phát sóng và thu âm, lập kế hoạch và quản lý sản xuất, sản xuất hậu kì và kỹ năng chỉnh sửa bằng phần mềm chuyên nghiệp.
  • 5. Khuyến khích sinh viên dần dần xây dựng định hướng học tập của mình để có thể phát triển như một chuyên gia trong lĩnh vực

 

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đầu khóa học sinh viên được kiểm tra trình độ ngoại ngữ để xếp lớp học.

  • 1. Nếu không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào, sinh viên được đăng ký học các lớp dự bị Tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo và sẽ được kiểm tra lại ở các học kỳ sau đó.
  • 2. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 phải học thêm 4 cấp độ tiếng Anh IELTS (4.5- 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 3. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 phải học thêm 2 cấp độ tiếng Anh IELTS ( 5.5 và 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 4. Sinh viên được miễn kiểm tra Tiếng Anh đầu vào và 4 cấp độ tiếng anh IELTS trong chương trình đào tạo nếu có chứng chỉ: IELTS 5.5 (hoặc tương đương).
Lưu ý : Các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình để xin xét miễn (miễn học/kiểm tra đầu vào).