Thiết kế thời trang

Mã chương trình: KAFAS1801

Cơ sở: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian: 3 năm

Bằng cấp: Bằng Cử nhân thực hành của NCFE (Anh Quốc)
và của Kent Việt Nam

Chuyên ngành: Thiết Kế Thời Trang

Hình thức: Chính Quy

Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nền công nghiệp thời trang toàn cầu thế kỷ 21, chương trình sẽ giúp sinh viên có kiến thức và sự tự tin để bước vào một nền công nghiệp thời trang ngày càng đa dạng và phát triển, cũng như hiểu rõ các yếu tố chuyên môn, văn hóa, lý thuyết và đương thời về thời trang và ứng dụng chúng một cách một cách sáng tạo.

Chương trình được cung cấp thông qua các môn học chia thành nhiều học kì cung cấp cho sinh viên một sự giới thiệu sáng tạo về Thiết kế Thời trang và ngành công nghiệp thời trang, khuyến khích sự tự tin trong thiết kế, cắt mẫu và sản xuất.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đầu khóa học sinh viên được kiểm tra trình độ ngoại ngữ để xếp lớp học.

  • 1. Nếu không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào, sinh viên được đăng ký học các lớp dự bị Tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo và sẽ được kiểm tra lại ở các học kỳ sau đó.
  • 2. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 phải học thêm 4 cấp độ tiếng Anh IELTS (4.5- 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 3. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 phải học thêm 2 cấp độ tiếng Anh IELTS ( 5.5 và 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 4. Sinh viên được miễn kiểm tra Tiếng Anh đầu vào và 4 cấp độ tiếng anh IELTS trong chương trình đào tạo nếu có chứng chỉ: IELTS 5.5 (hoặc tương đương).
Lưu ý : Các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình để xin xét miễn (miễn học/kiểm tra đầu vào).