QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG

Mã chương trình: KAAVI1801

Cơ sở: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian: 3 năm

Bằng cấp: Bằng Cử nhân thực hành của NCFE (Anh Quốc)
và của Kent Việt Nam

Chuyên ngành: Quản Trị Kinh doanh Vận tải Hàng không

Hình thức: Chính Quy

KIC Advanced Diplomain Aviation Management là một chương trình chuyên ngành kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động sân bay và hàng không. Chương trình nhằm mục đích cung cấp kiến thức về ngành hàng không, quản lý vận hành sân bay, quy hoạch sân bay và thiết kế, quản lý năng suất hàng không, lập kế hoạch đội bay, quản lý tuyến đường, vận chuyển hành khách và hàng hóa, an toàn vận tải hàng không, lập kế hoạch an ninh và cho các tình huống khẩn cấp, phát triển vận tải hàng không bền vững, cũng như các chiến lược cho các hãng hàng không và các nhà khai thác sân bay.

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đầu khóa học sinh viên được kiểm tra trình độ ngoại ngữ để xếp lớp học.

  • 1. Nếu không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào, sinh viên được đăng ký học các lớp dự bị Tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo và sẽ được kiểm tra lại ở các học kỳ sau đó.
  • 2. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 phải học thêm 4 cấp độ tiếng Anh IELTS (4.5- 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 3. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 phải học thêm 2 cấp độ tiếng Anh IELTS ( 5.5 và 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 4. Sinh viên được miễn kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào và 4 cấp độ tiếng anh IELTS trong chương trình đào tạo nếu có chứng chỉ: IELTS 5.5 (hoặc tương đương).
Lưu ý : Các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình để xin xét miễn (miễn học/kiểm tra đầu vào).