Quản Trị Kinh Doanh

Mã chương trình: KABUS1802

Cơ sở: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian: 3 năm

Bằng cấp: Bằng Cử nhân thực hành của NCFE (Anh Quốc)
và của Kent Việt Nam

Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Hình thức: Chính Quy

 

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo Cử Nhân Thực hành Quốc tế Quản Trị Kinh Doanh.

  • 1. Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
  • 2. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp.
  • 3. Có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.
  • 4. Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

 

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đầu khóa học sinh viên được kiểm tra trình độ ngoại ngữ để xếp lớp học.

  • 1. Nếu không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào, sinh viên được đăng ký học các lớp dự bị Tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo và sẽ được kiểm tra lại ở các học kỳ sau đó.
  • 2. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 phải học thêm 4 cấp độ tiếng Anh IELTS (4.5- 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 3. Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 phải học thêm 2 cấp độ tiếng Anh IELTS ( 5.5 và 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • 4. Sinh viên được miễn kiểm tra Tiếng Anh đầu vào và 4 cấp độ tiếng anh IELTS trong chương trình đào tạo nếu có chứng chỉ: IELTS 5.5 (hoặc tương đương).

Lưu ý : Các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình để xin xét miễn (miễn học/kiểm tra đầu vào).