• Kent International College

  • (028) 7300 3969
  • info@kent.edu.vn
  • 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

  • /KentCollegeVietnam
  • Hội sinh viên Kent

  • hoisinhvien@kent.edu.vn

  • /caodangkent

Gửi liên hệ

Cử Nhân Thực Hành Quốc Tế

0938 762 456 - 0938 361 456

tuyensinh@kent.edu.vn

Dự Bị Đại Học Quốc Tế

0963 969 039

tuyensinh@kent.edu.vn

Các Khóa Chuyên Viên Quốc Tế

0937 48 3969

tuvan@kent.edu.vn

Trung Tâm Anh Ngữ KELA

0969 201 739

kela.englishcenter@gmail.vn