Kế Toán

Mã chương trình: KAACC1801

Cơ sở: 219 - 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh,P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

Thời gian: 3 năm

Bằng cấp: Bằng Cử nhân thực hành của Kent Việt Nam

Chuyên ngành: Kế Toán

Hình thức: Chính Quy

Kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức hay một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân... Đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp. Môn học này, do đó, giúp sinh viên:

  • Phát triển các kiến ​​thức và kỹ năng trong lĩnh vực kế toán
  • Khuyến khích việc học tập và nâng cao năng lực chuyên môn để phát triển nghề nghiệp cả đời
  • Giúp học sinh đạt được sự phát triển và năng lực cá nhân, khả năng thích nghi, tự tin và tự phản biện quan trọng thông qua các cuộc điều tra quan trọng và phán đoán độc lập
  • Phát triển khả năng nghiên cứu, phân tích và đánh giá các vấn đề và khái niệm kế toán
  • Có nền tảng học vấn và  nghề nghiệp vững mạnh, áp dụng thành thạo các nghiệp vụ kế toán để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức khác nhau

 

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Đầu khóa học sinh viên được kiểm tra trình độ ngoại ngữ để xếp lớp học.

  •  Nếu không đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào, sinh viên được đăng ký học các lớp dự bị Tiếng Anh ngoài chương trình đào tạo và sẽ được kiểm tra lại ở các học kỳ sau đó.
  • Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 4.5 phải học thêm 4 cấp độ tiếng Anh IELTS (4.5- 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • Sinh viên có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 5.0 phải học thêm 2 cấp độ tiếng Anh IELTS ( 5.5 và 5.5+) trong chương trình đào tạo.
  • Sinh viên được miễn kiểm tra trình độ Anh văn đầu vào và 4 cấp độ tiếng anh IELTS trong chương trình đào tạo nếu có chứng chỉ: IELTS 5.5 (hoặc tương đương).
Lưu ý : Các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình để xin xét miễn (miễn học/kiểm tra đầu vào).