kent international college
Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Quy cách trình bày báo cáo và và Biểu mẫu thực tập cho sinh viên bao gồm: Nhận xét của Đơn vị thực tập, Nhận xét của giảng viên hướng dẫn, Kế hoạch & Nhật ký thực tập

Xem chi tiết:

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp 

Mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp

kent international college
Bài viết liên quan
logo
Hỗ trợ
0888 111 818
tuyensinh@kent.edu.vn