THỰC HÀNH 5 SAO-CHẮP CÁNH VƯƠN CAO

 

Trường Cao đẳng Quốc tế Kent

Kent International College

XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

    *NCFE: Chương trình Cử nhân thực hành Quốc tế đạt chuẩn UK QAA
    **CLC: Chương trình Cử nhân thực hành Chất lượng cao