Thông tin hồ sơ
I. THÔNG TIN SINH VIÊN
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Nơi sinh
Điện thoại
Email
Số CCCD
Nơi cấp
Trường THPT
Năm tốt nghiệp
Tỉnh thành
Hộ khẩu thường trú
Địa chỉ nhận giấy báo
II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Hệ đào tạo
Phương thức xét tuyển
HKI lớp 12
HKII lớp 12
TBM lớp 12 (cả năm):
Toán
Vật lý
Hóa
Anh văn
Ngữ văn
GDCD
Lịch sử
Địa lý
Tổng điểm của tổ hợp môn xét tuyển dự kiến
STT Khối Tổng điểm Khối đ.ký
1 A00 : Toán, Vật lý, Hóa học 0
2 A01 : Toán, Vật lý, Anh văn 0
3 D01 : Ngữ văn, Toán, Anh văn 0
4 C00 : Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 0
Đăng ký thành công