Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tại KENT INTERNATIONAL COLLEGE sẽ nhận 2 văn bằng: Bằng Cử nhân Thực hành (Advanced Diploma); Chứng nhận được thẩm định và cấp bằng bởi tổ chức NCFE – Anh Quốc. 
 
Sau tốt nghiệp, sinh viên có nhu cầu học chuyển tiếp tại các trường Đại học Quốc tế danh tiếng sẽ được KIC hỗ trợ. Tùy ngành học, thời gian học tập tại các Campus Quốc tế và nhận bằng Bachelor là 12 tháng – 16 tháng.

SINGAPORE

PSB Academy Singapore

SP Jain School of Global Management

USA

Westcliff University

Alliant University

UNITED KINGDOM

Leeds Beckett University

University of the West of England

Cardiff Metropolitan University

University of the West of Scotland

London Metropolitan University

Coventry University 

ÚC

Southern Cross University

THỤY SĨ

International Business Academy of Switzerland

Business and Hotel Management School – Lucerne Switzerland

NEW ZEALAND

Massey University

New Zealand School of Tourism

CANADA

Mount Saint Vincent University

University of Prince Edward Island

University of Fraser Valley