UPC – KIC dành tặng 12 suất Học bổng cho học sinh, sinh viên tham gia chống dịch

Trường University Preparation College (UPC) – Úc và Kent International College (KIC) dành tặng 12 suất học bổng (2 suất toàn phần và 10 suất bán phần) cho học sinh, sinh viên có tham gia chống dịch COVID-19 theo học chương trình bậc cao đẳng quốc tế UPC-KIC khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 11/2021.

Số lượng, giá trị và điều kiện của học bổng

Tổng số lượng cho 2 ngành học Cao đẳng Lãnh đạo và Quản trị; Cao đẳng Tiếp thị và Truyền thông 

 • 02 học bổng toàn phần.
 • 10 học bổng bán phần.

Giá trị áp dụng cho toàn khóa học tại KIC:

 • Học bổng toàn phần – Ngành Lãnh đạo và Quản trị (186 triệu đồng/toàn khóa); ngành Tiếp thị và Truyền thông (217 triệu đồng/toàn khóa).

 • Học bổng bán phần – Ngành Lãnh đạo và Quản trị (93 triệu đồng/toàn khóa); ngành Tiếp thị và Truyền thông (108,5 triệu đồng/toàn khóa).

 • Điều kiện:
  • Tham gia khóa học trước ngày 27 tháng 11 năm 2021;
  • Không được chuyển nhượng cho người khác;
  • Không được quy đổi ra tiền mặt; và
  • Không được tạm dừng khóa học nếu không có lý do chính đáng.

Thời gian của học bổng

Học bổng được áp dụng cho cả khóa học của ngành ghi danh tại KIC và được thực hiện từ học kỳ đầu tiên (khai giảng tháng 11/2021).

Điều kiện nộp đơn

 • Dưới 25 tuổi tính đến ngày 26 tháng 11 năm 2021;
 • Có xác nhận về thành tích hoạt động tham gia chống dịch COVID-19 và các hoạt động tình nguyện khác (nếu có) của trường hoặc địa phương.
 • Học sinh tốt nghiệp THPT có điểm lớp 11 và 12 trung bình đạt từ 6.0 trở lên, hoặc sinh viên đại học hoặc cao đẳng có điểm trung bình các môn học của hai học kỳ gần nhất đạt từ 5,0 trở lên;
 • Trình độ Tiếng Anh đạt 4.0 điểm IELTS (hoặc tương đương) trở lên. Nếu không có chứng chỉ thi Anh văn quốc tế, có thể tham dự bài thi English Placement Test của UPC (miễn phí);
 • Có hạnh kiểm tốt; và
 • Sinh viên phải cam kết tuân thủ các nội quy, quy chế đào tạo và các điều kiện của học bổng

Xét duyệt hồ sơ

 • Hội đồng Xét Học bổng UPC-KIC sẽ xét duyệt hồ sơ đăng ký dựa trên điều kiện quy định trong chương trình học bổng. Trong trường hợp các hoạt động cộng đồng ngang nhau thì Hội đồng sẽ xét thêm các tiêu chí khác như kết quả học vấn và trình độ Tiếng Anh; và
 • Chọn 02 sinh viên cho học bổng toàn phần và 10 sinh viên cho học bổng bán phần.
 • Quyết định của Hội đồng Xét Học bổng là quyết định cao nhất.

Điều kiện duy trì học bổng

Sinh viên được cấp học bổng phải:

 • Theo học toàn thời gian tại KIC;
 • Hoàn thành vượt qua kiểm tra của tất cả các môn học của mỗi học kỳ theo Chương trình của khóa học. Sinh viên có quyền lập lại tối đa hai học kỳ trong suốt chương trình Cao đẳng;
 • Trong trường hợp có những lý do bất khả kháng, sinh viên có thể xin được tạm ngưng khóa học nhưng thời gian tạm ngưng sẽ không quá một học kỳ; và
 • Trong trường hợp sinh viên được chuyển tiếp sang học tại UPC ở Úc thì giá trị học bổng còn lại sẽ được chuyển tiếp để chi trả học phí cho khóa học mới tại UPC ở Úc. Sự chuyển tiếp này phải được chấp thuận từ Hiệu trưởng trường UPC.

Kết thúc học bổng

Học bổng sẽ tự động kết thúc khi một trong các điều kiện sau đây xảy ra:

 • Hoàn thành khóa học cao đẳng;
 • Vi phạm quy chế đào tạo hoặc các điều kiện của học bổng;
 • Không vượt qua kiểm tra trình độ lần thứ ba theo kế hoạch của khóa học; hoặc
 • Tự ý thôi học.

Nộp hồ sơ

 • Thời gian nhận hồ sơ từ 8/10/2021 đến 26/11/2021
 • Nôp hồ sơ xin gửi tới Chương trình Học bổng UPC-KIC thông qua:
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments