Site icon Kent International College – Trường Cao Đẳng Quốc Tế Kent

Truyền thông Đa phương tiện là gì? – Sự biến hóa không ngừng

Truyền thông đa phương tiện là gì? – Là việc ứng dụng các công nghệ hiện đại trong sáng tạo, thiết kế các sản phẩm truyền thông đại chúng. Tất cả các sản phẩm truyền thông hiện nay trong các lĩnh vực quảng cáo, truyền hình, internet… và cả các loại hình giải trí hiện đại như game, điện ảnh, hoạt hình… đều là sản phẩm của ngành truyền thông. Truyền thông đa phương tiện là gì

Học ngành truyền thông là học gì? Truyền thông đa phương tiện là gì

Khi theo học ngành truyền thông đa phương tiện tại Đại học FPT, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về mỹ thuật và công nghệ thông tin. Các kiến thức chuyên sâu cùng những kỹ năng thuần thục về báo chí, truyền thông và quảng cáo để có thể viết các ấn phẩm báo chí, biên tập. Kiến thức về thiết kế sách báo, chế bản điện tử, sáng tạo nội dung video, làm phong phú nội dung website bằng các ứng dụng các hiệu ứng đồ họa hiện đại.

Ngoài ra, khi theo học tại Đại học FPT sinh viên còn được tiếp cận những kỹ thuật xử lý hình ảnh, âm thanh, video; kỹ năng thiết kế, tạo ra các sản phẩm đồ họa phục vụ cho truyền thông, quảng cáo, giải trí, kỹ năng tạo ra sản phẩm đồ họa đa phương tiện tương tác như: Kỹ xảo điện ảnh, phim hoạt định, game, website, đồ họa mô phỏng… để có thể đáp ứng tốt và toàn diện những yêu cầu của nền công nghiệp sáng tạo và giải trí hiện đại.

Sinh viên đại học ngoài khối lượng kiến thức đại cương, các bạn theo ngành Truyền thông đa phương tiện có thể lựa chọn một trong hai chuyên ngành: truyền thông báo chí đa phương tiện hoặc truyền thông thiết kế multimedia để theo học. Truyền thông đa phương tiện là gì

Chuyên ngành Truyền thông báo chí đa phương tiện: sinh viên sẽ được học thiên về nội dung báo chí để tương lai có thể làm việc tại bất kỳ cơ quan báo chí nào như: báo in, phát thanh, truyền hình, báo mạng điện tử. Sinh viên được đào tạo theo mô hình nhà báo đa kỹ năng, có thể hoạt động độc lập, năng động phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Truyền thông đa phương tiện là gì

Chuyên ngành Truyền thông theo hướng thiết kế multimedia: sinh viên được đào tạo thiên về khả năng thiết kế để có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng Illustrator, Photoshop, InDesign,… và các phầm mềm thiết kế, dựng phim khác. Quan trọng nhất là kỹ năng vận dụng tất cả các kiến thức đó để tạo ra sản phẩm đẹp mắt, đúng ý tưởng, đúng mục đích, phục vụ cho công việc và cho khách hàng. Truyền thông đa phương tiện là gì

Truyền thông Đa phương tiện (Multimedia) Truyền thông đa phương tiện là gì

Chương trình Cử nhân Thực hành ngành Truyền thông Đa phương tiện (Multimedia)  đón đầu xu hướng công nghệ số, cung cấp cho sinh viên:

Business people group works at a table

      – Nguyên lý mỹ thuật đồ họa, ý tưởng thiết kế, thiết kế sáng tạo – Principles of Art & Design;

     – Thiết kế sản phẩm đồ họa truyền thông số – Digital Graphic & Web Design;

      – Sản xuất phim – Digital Film Making; Truyền thông đa phương tiện là gì

      – Sản xuất phim hoạt hình 3D – Animation & Modelling. Truyền thông đa phương tiện là gì

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP Truyền thông đa phương tiện là gì

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc tại các công ty quảng cáo, thiết kế, nhà sản xuất phim:

Exit mobile version