Site icon Kent International College – Trường Cao Đẳng Quốc Tế Kent

Thông Báo Nhập Học Và Thủ Tục Nhập Học Cho Hệ Cao Đẳng Chính Quy 2022

Thông báo nhập học

Thông báo nhập học

Trường Cao đẳng quốc tế Kent thông báo về việc xác nhận và nộp hồ sơ đăng ký nhập học Hệ cao đẳng chính quy 2022 đối với các thí sinh trúng tuyển. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian Làm thủ tục nhập học

2. Hướng dẫn Nhập học

3. Thời gian Nhập học chính thức

4. Tham gia Bảo hiểm y tế

Exit mobile version