TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

TẦM NHÌN

 

Đến năm 2020, Kent International College được công nhận là Trường quốc tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và ứng dụng, là cơ sở vững chắc để thế hệ trẻ Việt Nam có nền giáo dục toàn cầu.

 

SỨ MỆNH

 

Kent International College đặt mục tiêu biến đổi tương lai của các thể hệ trẻ Việt Nam và phục vụ xã hội thông qua việc truyền tải chương trình giáo dục đạt các tiêu chuẩn quốc tế chất lượng cao bao gồm:

  • - Học thuật xuất sắc, công nghệ tiên tiến, đội ngũ giảng viên giỏi
  • - Tính thực tiễn và ứng dụng theo nhu cầu xã hội
  • - Giá trị công nhận toàn cầu
 

GÍA TRỊ CỐT LÕI

 

Kent International College tuân theo và luôn củng cố các giá trị sau: