TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI


TẦM NHÌN


Đến năm 2020, Kent International College được công nhận là Trường quốc tế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và ứng dụng, là cơ sở vững chắc để thế hệ trẻ Việt Nam có nền giáo dục toàn cầu.


SỨ MỆNH


Kent International College đặt mục tiêu biến đổi tương lai của các thể hệ trẻ Việt Nam và phục vụ xã hội thông qua việc truyền tải chương trình giáo dục đạt các tiêu chuẩn quốc tế chất lượng cao bao gồm:

  • - Học thuật xuất sắc, công nghệ tiên tiến, đội ngũ giảng viên giỏi
  • - Tính thực tiễn và ứng dụng theo nhu cầu xã hội
  • - Giá trị công nhận toàn cầu

GÍA TRỊ CỐT LÕI


Kent International College tuân theo và luôn củng cố các giá trị sau:

  • - Cam kết giá trị học thuật hàng đầu cũng như phát triển tri thức
  • - Nâng cao kinh nghiệm học bằng giáo dục thực tế
  • - Cam kết phát triển một cách toàn diện cho sinh viên lẫn nhân viên nhà trường
  • - Phục vụ các trách nhiệm xã hội
  • - Phát triển bền vững