LỘ TRÌNH HỌC - BẰNG CẤP

 

Giai Đoạn I

3 năm đầu sinh viên học tại Kent Việt Nam.

Sinh viên hoàn thành giai đoạn I sẽ được cấp bằng đôi:

  • 1. Cử nhân thực hành (Advanced Diploma) của Trường Cao đẳng Quốc tế Kent cấp.
  • 2. Cử nhân thực hành (Advanced Diploma) của NCFE (Anh Quốc) cấp.
Cả 2 văn bằng đều có giá trị chuyển tiếp Đại học tại Việt Nam và Đại học tại nước ngoài.
NCFE (Northern Advisory Council for Further Education) là tổ chức thẩm định và cấp bằng ở Anh Quốc, xứ Wales và Bắc Ireland., được chính phủ Anh cấp phép và các cơ quan quản lý chất lượng Anh Quốc công nhận. Năm 2017, NCFE đã cấp bằng cho hơn 340.000 học viên của 2.000 trường học và các tổ chức giáo dục tại Anh Quốc và trên thế giới. Bằng của NCFE cấp được công nhận chuyển tiếp đến các trường Đại học danh tiếng trên thế giới tại: Anh, Úc, Singapore, Bắc Ireland, v.v...

 

 

Giai Đoạn II

Từ 1 - 2 năm cuối sinh viên có 2 lựa chọn.

 

  • 1. Đi làm. Kent cam kết 100% việc làm cho sinh viên khi ra trường.
  • 2. Chuyển tiếp Đại học Việt Nam hoặc các trường Đại học trên thế giới và bất kỳ trường đối tác nào của Kent Việt Nam.*

    (*tùy thuộc vào học lực và khả năng tài chính của gia đình)

Sinh viên tốt nghiệp giai đoạn II sẽ được cấp bằng của trường Đại học mà sinh viên theo học.

 

 

Thông Tin Thêm Về Giá Trị Bằng Cấp

Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng đôi:

 

  1. 1. Bằng “Cử nhân thực hành” (Advanced Diploma) do NCFE (Anh Quốc) cấp. NCFE là Tổ chức thẩm định và cấp bằng tại Vương quốc Anh, được chính phủ Anh cấp phép. Bằng “Cử nhân thực hành” của NCFE cao hơn bậc cao đẳng tại Anh, có thể học liên thông lên hệ Chuẩn Thạc sỹ (thêm 1 năm học) và Thạc sỹ (thêm 2 năm học) tại Anh hoặc chuyển tiếp tới các nơi trên thế giới (được chấp thuận chuyển tiếp tới 15 trường đối tác của Kent tại Đông Nam Á, Anh, Úc, Mỹ)
    Bằng NCFE có thể sử dụng để xin việc tại nước ngoài.
  2. 2. Bằng “Cử nhân thực hành” do trường Cao đẳng Quốc tế Kent cấp