16

năm hoạt động

1

cơ sở

98

giảng viên

10000

học viên

Kent Việt Nam đã có 15 năm hình thành và phát triển. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, chúng tôi đã sẵn sàng để thay đổi tương lai của bạn.
 • 2003

  Được cấp giấy phép đầu tư là Trung tâm đào tạo Kent-CBAM về công nghệ thông tin và tiếng Anh.

 • 2004

  Đổi tên thành Trung tâm đào tạo Quốc tế Kent.

 • 2006

  Nâng cấp thành Trường Cao đẳng Quốc tế Kent

 • 2015

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Trường Cao đẳng Quốc tế Kent. Từ 2015, các chương trình đào tạo cao đẳng chuyên sâu của Kent được xây dựng và thiết kế theo khung chuẩn của QAA – Đơn vị kiểm định chất lượng giáo dục của Anh Quốc.

 • 2017

  Kent chính thức trở thành trung tâm đào tạo của NCFE – Tổ chức Thẩm định và Cấp bằng của Anh Quốc (Số 8466994). Các chương trình đào tạo của Kent Việt Nam được thẩm định và cấp bằng bởi NCFE và được công nhận trên toàn thế giới.
   

 • 2018

  Từ khi thành lập, Kent đã đào tạo hơn 3000 sinh viên tốt nghiệp chương trình cử nhân thực hành quốc tế và trên 10,000 sinh viên tốt nghiệp các khóa chuyên môn ngắn hạn.