[We Are Hiring] Phòng TT&TS Kent International tuyển dụng

Kent International College đang tìm kiếm đồng đội cho các phòng Truyền thông và Tuyển sinh

𝕹𝖍𝖚̛̃𝖓𝖌 đ𝖎𝖊̂̀𝖚 𝖓𝖌𝖔̂𝖎 𝖓𝖍𝖆̀ 𝕶𝖊𝖓𝖙 𝕴𝖓𝖙𝖊𝖗𝖓𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓𝖆𝖑 𝖈𝖆𝖒 𝖐𝖊̂́𝖙:

  • Môi trường làm việc quốc tế, dân chủ, năng động
  • Lương và thưởng siêu cạnh tranh
  • Cơ hội học hỏi, trải nghiệm và thăng tiến cao
  • Thử thách bản thân trong môi trường giáo dục

𝕮𝖆́𝖈 𝖛𝖎̣ 𝖙𝖗𝖎́ 𝖙𝖚𝖞𝖊̂̉𝖓 𝖉𝖚̣𝖓𝖌:

  • 2 Admission Education Consultant Senior
  • 2 Admission Telemarketer
  • 1 Marketing PR Writer
  • 1 Digital Marketing Assistant


👦 𝗝𝗗 𝗘𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿
https://docs.google.com/document/d/16VnjH8u3DCWeoCOxPtknvAahYhU4Aci226n51CqTogs/edit?usp=sharing

👦 𝗝𝗗 𝗔𝗱𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗲𝗿 https://docs.google.com/document/d/1Voa2_mAFsHJswIA0jpA6rIldjBBOhofKRng1_OmZF5o/edit?usp=sharing

👦 𝗝𝗗 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗥 𝗪𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿
https://docs.google.com/document/d/1lYrlKiRnoAyvq9d6WDOgkaAnfIbp8Gwzph6ssuwDSHc/edit?usp=sharing

👦 𝗝𝗗 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁
https://docs.google.com/document/d/1NBXzFTYlDfUqiqJgec3sTMOvFz2BH8oXQQrALqSJwHI/edit?usp=sharing

 𝖀̛́𝖓𝖌 𝖙𝖚𝖞𝖊̂̉𝖓 𝖖𝖚𝖆 𝖊𝖒𝖆𝖎𝖑
thonggk@kent.edu.vn

============================
KENT INTERNATIONAL COLLEGE
🏤: 219 – 221 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
🏤: 028 – 7300 39 69
🏤: 1900 6456 – 0938 361 456

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of