THÔNG TIN HỌC SINH

 
 

Ngành học đăng ký

Chương Trình Cử Nhân Thực Hành Quốc Tế
Chương Trình Dự Bị Đại Học

THÔNG TIN liên hệ

Bạn biết thông tin của Kent qua

Ghi chú

Hồ sơ nhập học gồm có

Đơn đăng ký nhập học (Bản chính)

Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản sao công chứng)

Học bạ THPT (Bản sao công chứng)

CMND (Bản sao công chứng)

Giấy khai sinh (Bản sao)

Ảnh thẻ 4x6 (4 tấm)

Sơ yếu lý lịch (Bản chính, có xác nhận của địa phương)