CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG KENT INTERNATIONAL COLLEGE
 
Ngày 03/12/2019, đã diễn ra lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo trường Kent International College (Thành viên của Công ty Cổ phần Du lịch & Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel). Thông qua các nội dung quan trọng, theo đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel đã công bố quyết định bổ nhiệm các chức vụ Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng trường CĐ Quốc tế Kent (Kent International College).
Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động Trường CĐ Quốc tế Kent; xét tình hình hoạt động của trường; xét năng lực và trình độ chuyên môn, Chủ tịch HĐQT quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo trường CĐ Quốc tế Kent như sau:
1. Thạc sỹ Nguyễn Hùng Sơn - Hiệu trưởng
2. Thạc sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Hiệu trưởng
3. Bà Nguyễn Thị Trúc Ly Kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng Tài chính – Kế toán
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo trường Kent International College
Tại lễ công bố, ông Nguyễn Quốc Kỳ phát biểu: “Hội đồng quản trị đã đưa ra quyết định cuối cùng nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo của nhà trường, với các chức vụ chủ chốt Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường và Kế toán trưởng đã chính thức được công bố, bổ nhiệm từ ngày hôm nay. Người hiệu trưởng sẽ phụ trách các hoạt động toàn diện của nhà trường. Phó hiệu trưởng sẽ quản trị điều hành, liên kết phát triển… Ban Giám Hiệu được xem là hạt nhân, linh hồn của nhà trường, sẽ đưa ra các đề án đào tạo phát triển trường Kent ngày càng vững mạnh.”

Thạc sỹ Nguyễn Hùng Sơn - Tân Hiệu trưởng trường CĐ Quốc tế Kent có đôi lời phát biểu: “Đại diện ban điều hành, chúng tôi mong rằng, các quý thầy cô, nhân viên sẽ cùng chung sức để đạt được mục tiêu chung của nhà trường, cùng nhau nắm bắt tất cả thời cơ, cơ hội để phát triển và mở rộng. Bên cạnh đó, các khoa, các trung tâm cũng cần có kế hoạch chi tiết để các hoạt động của trường Kent luôn tự chủ, linh hoạt... Hội đồng quản trị đã tin tưởng và phân công chức vụ Hiệu trưởng cho tôi, vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đồng lòng và ủng hộ của quý thầy cô và nhân viên nhà trường.”
Thạc sỹ Nguyễn Hùng Sơn giữ chức vụ Hiệu trưởng trường CĐ Quốc tế Kent
Thạc sỹ Nguyễn Hồng Nhung giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường CĐ Quốc tế Kent
Bà Nguyễn Thị Trúc Ly giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng Phòng Tài chính – Kế toán
Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng Giảng viên, Nhân viên trường CĐ Quốc tế Kent

Kent International College