Cử nhân thực hành Quốc tế

Chương trình Cử nhân Thực hành Quốc tế là chương trình đào tạo nổi bật của nhà trường với chuyên ngành thiết thực, chất lượng đào tạo quốc tế, bằng cấp đôi - nước ngoài và Việt Nam, chi phí tiết kiệm đến 70% so với du học tự túc.

Dự bị đại học Quốc tế

Với chương trình Dự bị Đại học Quốc tế tại Kent International College, học sinh – sinh viên đang chuẩn bị du học sẽ được trang bị tất cả các kiến thức và kỹ năng để dễ dàng theo kịp chương trình đại học tại nước ngoài.

Chương trình này cung cấp cho các em tất cả những kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp các em dễ dàng theo kịp chương trình Đại học ở nước ngoài: vốn tiếng Anh, các kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản.

Đọc tiếp

Chương trình này cung cấp cho các em tất cả những kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp các em dễ dàng theo kịp chương trình Đại học ở nước ngoài: vốn tiếng Anh, các kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản.

Đọc tiếp