NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG 2019

25/05/2019

💥 Hơn 20 Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam và các công ty Đa quốc gia như Vietravel, Alsimexco, Novaland, Coopmart, Thaco, Heineken, Nutifood, Kinh Đô, Thành Thành Công, World Trans, Kangaroo, Động Lực, Miko, Nestle... 💥

Các Đại diện Hàng không như: Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Vietnam Airlines (VNA), Jetstar Pacific, TECS, NTCS, Bamboo Airways... 💥

Các diễn giả hiện đang giữ chức vụ cao trong các tập đoàn lớn như Electrolux, Alsimexco, Bamboo Airways...

Xem ngay

Cuộc sống muôn màu

Mở rộng tầm nhìn và tâm hồn bạn với các góc nhìn đa dạng, muôn màu trong cuộc sống.

Xem ngay

Bạn có thể đăng ký