Lễ tốt nghiệp 2014 – Kent International College


Lễ tốt nghiệp 2014 Kent International College tổ chức ngày 4/10/2014, tại Diamond Palace đã diễn ra lễ tốt nghiệp trao bằng cho 212 tân khoa hệ Cao đẳng Úc

Theo dõi và chia sẻ: