Lễ tốt nghiệp 2013 – Kent International College


Hình ảnh lễ tốt nghiệp lần thứ 11 cho 390 tân khoa Cao Đẳng Úc Trường Cao Đẳng Quốc tế Kent diễn ra tại Trung tâm hội nghị White Palace, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM tổ chức ngày 6/7/2013.

Theo dõi và chia sẻ: