Lễ tốt nghiệp 2012 – Kent International College


Hình ảnh Lễ tốt nghiệp 2012 tổ chức ngày 7/7/2012 tại White Palace cho 366 SV tốt nghiệp và 600 quan khách tham dự

Theo dõi và chia sẻ: