Lễ tốt nghiệp 2011 – Kent International College


Ngày 2/7/2011, trường CĐ Quốc tế Kent đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp lần thứ 9 cho 421 sinh viên. Đây là lễ tốt nghiêp dành cho sinh viên đã hoàn thành tốt chương trình cao đằng Úc thuộc các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Phát triển website và Đa truyền thông do học viện Kent của Úc cấp bằng

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp 2011

Theo dõi và chia sẻ: