Lễ tốt nghiệp 2010 – Kent International College


Ngày 25/09/2010, trường Cao đẳng quốc tế Kent sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp lần thứ 8 cho 216 sinh viên tại Trung tâm Hội nghị White Palace. Đây là Lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên xuất sắc đã hoàn thành tốt chương trình Cao đẳng Úc thuộc các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Phát triển Website và Đa truyền thông.

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp 2010

Theo dõi và chia sẻ: