Form download dành cho sinh viên Kent College – Kent International College


Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Quốc tế Kent cần form (biểu mẫu) về xin nghỉ học, hoãn thi, bảo lưu khóa học, thi lại, học lại, miễn giảm môn học, kiến nghị, chuyển khóa học… vui lòng download mẫu form dưới đây.

No Biểu mẫu (Form) PDF
1 APPLICATION FOR ABSENCE FROM CLASS (ĐƠN XIN NGHỈ HỌC) icon-pdf
2 APPLICATION FOR ABSENCE FROM FINAL EXAM (ĐƠN XIN HOÃN THI CUỐI KỲ) icon-word
3 APPLICATION FOR DEFERMENT (ĐƠN XIN BẢO LƯU KHÓA HỌC) icon-word
4 APPLICATION FOR WITHDRAWAL (ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ) icon-word
5 APPLICATION FOR REFUND (ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ) icon-word
6 APPLICATION FORM FOR COURSE RETAKE (ĐƠN XIN HỌC LẠI MÔN) icon-word
7 APPLICATION FORM FOR EXAM RESIT (ĐƠN XIN THI LẠI) icon-word
8 APPLICATION FORM for RPL or RCC (ĐƠN XIN MIỄN GIẢM MÔN HỌC) icon-pdf

Ghi chú:

  • Form update 12/4/2018
  • Để download file trên, các bạn bấm phải chuột và chọn “Save Link as…” về máy tính của mình
Theo dõi và chia sẻ: