Form download dành cho sinh viên Kent College - Kent International College


Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Quốc tế Kent cần form (biểu mẫu) về xin nghỉ học, hoãn thi, bảo lưu khóa học, thi lại, học lại, miễn giảm môn học, kiến nghị, chuyển khóa học… vui lòng download mẫu form dưới đây.

NoBiểu mẫu (Form)PDF
1APPLICATION FOR ABSENCE FROM CLASS (ĐƠN XIN NGHỈ HỌC)icon-pdf
2APPLICATION FOR ABSENCE FROM FINAL EXAM (ĐƠN XIN HOÃN THI CUỐI KỲ)icon-word
3 APPLICATION FOR DEFERMENT (ĐƠN XIN BẢO LƯU KHÓA HỌC)icon-word
4APPLICATION FOR WITHDRAWAL (ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ)icon-word
5APPLICATION FOR REFUND (ĐƠN XIN RÚT HỌC PHÍ)icon-word
6APPLICATION FORM FOR COURSE RETAKE (ĐƠN XIN HỌC LẠI MÔN)icon-word
7APPLICATION FORM FOR EXAM RESIT (ĐƠN XIN THI LẠI)icon-word
8APPLICATION FORM for RPL or RCC (ĐƠN XIN MIỄN GIẢM MÔN HỌC)icon-pdf

Ghi chú:

  • Form update 5/7/2017
  • Để download file trên, các bạn bấm phải chuột và chọn “Save Link as…” về máy tính của mình
Theo dõi và chia sẻ: