Chương trình Cử nhân Quốc tế 3 + 1 đạt chuẩn quốc tế của QAA – Kent International College

Chương trình Cử nhân Quốc tế 3 + 1 đạt chuẩn quốc tế của QAAQAA là một tổ chức có nhiệm vụ kiểm tra việc đảm bảo chất lượng trên tổng thể của các trường cao đẳng và đại học trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Tổ chức này được thành lập và do Khối Giáo dục Đại học Vương quốc Anh cấp kinh phí hoạt động.

Tại Việt Nam, chương trình Cử nhân Thực hành do trường Kent International College (Kent Việt Nam) xây dựng dựa theo khung chuẩn của tổ chức QAA đạt chuẩn quốc tế và có giá trị tương đương 2 năm đầu chương trình Cử nhân tại Anh Quốc.

Kể từ đây, sinh viên Kent sau khi hoàn tất chương trình học 3 năm tại Việt Nam, ngay lập tức có thể chuyển tiếp sang Anh Quốc học 1 năm duy nhất để nhận bằng Cử nhân ngành nghề mình yêu thích.

Danh sách các đối tác chuyển tiếp tại Anh Quốc:

University of the West of England, Bristol (click xem chi tiết)

University of the West of Scotland (click xem chi tiết)

Leeds Beckett University (click xem chi tiết)

Cardiff Metropolitan University (click xem chi tiết)

Theo dõi và chia sẻ: