Đối Tác – Kent International College

Đối Tác

Tháng Tám 18, 2017

Chương trình Cử nhân Quốc tế 3 + 1 đạt chuẩn quốc tế của QAA

QAA là một tổ chức có nhiệm vụ kiểm tra việc đảm bảo chất lượng trên tổng thể của các trường cao đẳng và đại học trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Tổ chức này được thành lập và do Khối Giáo dục Đại học Vương quốc Anh cấp kinh phí hoạt động. Tại Việt Nam, chương trình Cử nhân Thực hành do trường Kent International College (Kent Việt Nam) xây dựng dựa theo khung […]
Tháng Bảy 13, 2017

Trường University of the West of England, Bristol

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Bảy 13, 2017

Trường University of the West of Scotland

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Bảy 13, 2017

Trường Leeds Beckett University

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Bảy 13, 2017

Trường Cardiff Metropolitan University

Theo dõi và chia sẻ: