Cử nhân cao đẳng chuyên sâu Quốc tế – Kent International College

Cử nhân cao đẳng chuyên sâu Quốc tế

Tháng Bảy 1, 2016

Quản Trị Marketing

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Sáu 25, 2016

Quản Trị Kinh Doanh

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Năm 9, 2016

THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THỜI TRANG

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Năm 9, 2016

SẢN XUẤT PHIM ẢNH

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Tư 7, 2016

THIẾT KẾ VÀ KINH DOANH THỜI TRANG

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Tư 7, 2016

KHỞI NGHIỆP KINH DOANH (THIẾT KẾ)

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Tư 6, 2016

SẢN XUẤT PHIM ẢNH

Theo dõi và chia sẻ:
Tháng Tư 6, 2016

Mỹ thuật Đa phương tiện

Theo dõi và chia sẻ: